Jednom kada se odlučite za kupovinu dijamanata treba da znate gde i kako ih kupovati.  Iako su dijamanti mali, budite uvereni da njihove cene nisu.

Dijamant poseduje sve osobine koje ga svrstavaju među najcenjeniji dragi kamen: poseban sjaj, izuzetnu lepotu, retkost i zahvaljući čvrstini, san čovečanstva – večnost. Dijamant je po hemijskom sastavu čist kristalni ugljenik. Njegovu drugu modifikaciju čini grafit.

Tvrdoća mu je 10 po Mosovoj skali, što znači da je najtvrđi mineral. Nije ga moguće seći bez dijamantskog praha (danas laserom) i mora se seći po tačno određenim kristalografskim pravcima, jer ga je samo tako moguće oblikovati.

Informacije koje treba da znate kako biste bili sigurni u ono što kupujete su neke osnovne karakteristike dijamanata: Cut (brušenje), clarity (čistoća), colour (boja) i carat (težina dijamanta). Ove karakteristike određuju cenu i kvalitet dijamanata.

BRUŠENJE DIJAMANTA (cut)

Danas postoji više načina brušenja dijamanata. Najcenjeniji i najčešći je brilliant cut (brilijantsko brušenje), što znači da je dijamant brušen u 58 pažljivo i pod određenim uglom obrađenih ravni (faseta) koje dijamantu daju maksimalan sjaj, toplinu i lepotu.

ČISTOĆA DIJAMANATA (clarity)

Besprekoran dijamant nema apsolutno nikakvih nečistoća koje bi ometale prolaz svetlosti. Nečistoće postoje u većini dijamanata, ali nisu vidljive golim okom. Gemological Institute of America – GIA – propisao je internacionalno prihvaćenstandard o čistoći, odnosno skalu od 11 nivoa čistoće: Čistoća dijamanata se određuje prema skali od FL (Flawless) – izuzetno čist do I3 (imperfect) što znači da se golim okom mogu videti inkluzije u strukturi dijamanata. Inkluzije koje su male se mogu uočiti sa lupom. Kod dijamanata VS i SI ne ugrožavaju njihov kvalitet i lepotu, a dokaz su da se radi o pravim dijamantima. Oni su pristupačniji po cenama, jer se češće nalaze u prirodi.

  • F FLAWLESS (besprekoran)
  • IF = INTERNALY FLAWLESS (bespekoran iznutra)
  • VVS1 – VV2 = VERY VERY SMALL INCLUSIONS (vrlo, vrlo male inkluzije-nečistoće)
  • VS1 – VS2 = VERY SMALL INCLUSIONS (vrlo male inkluzije)
  • SI1 – SI2 = SMALL INCLUSIONS (male inkluzije)
  • P1 – P3 = PIKE = INCLUSIONS (inkluzije)

BOJA DIJAMANATA (colour)

Postoje dve boje, prirodna boja i bezbojni dijamanti. Prirodno obojeni dijamanti se puno više cene pogotovo ako imaju veći intenzitet boje, dok je kod bezbojnih potpuno suprotno. Bezbojni dijamanti imaju veću cenu ako su primese boja manje vidljive. Najređi prirodno obojeni dijamant je crvene i ljubičaste boje. Žuti i smeđi dijamanti su češći, dok su plavi i zeleni takođe vrlo retki.

TEŽINA DIJAMANATA (carat)

Težina dijamanta je glavni faktor koji određuje cenu nekog dijamanta. Opšte je poznato da što je neka stvar veća, više i košta. Neobično je jedino što cena kamena progresivno raste sa porastom težine (ili veličine), ali to je lako razumljivo s obzirom da su veliki kristali dijamanata u prirodi retki. Na primer kamen od jednog karata košta mnogo više od četiri kamena od ¼ karata istog kvaliteta.