Verenički prsten se uvek nosi na domalom prstu leve ruke.
Ovo je praktično jer se verenički prsten i burma (koja se najčešće nalazi na desnoj ruci) neće međusobno grebati, tako da se ne oštećuju.

Mlada može verenički prsten za vreme ceremonije venčanja da nosi na istoj ruci na koju joj mladoženja stavlja burmu. Stavljanje burme preko vereničkog prstena označava da se veridba pretočila u brak.

Postoji običaj da se verenički prsten daje kumi ili deveruši koja ga čuva za vreme venčanja i onda ga vraća nevesti koja ga stavlja na ruku koju odabere sama.